Dobór sprzętu CCTV dla stacji paliw

W dobie znacznego wzrostu zagrożenia obiektów handlowych, rosnącym zainteresowaniem cieszą się systemy zabezpieczeń elektronicznych. Szczególnie przydatnym dla stacji paliw jest system telewizji przemysłowej - w skrócie CCTV. Jeszcze kilka lat temu systemy CCTV stosowane były tylko w obiektach najbardziej narażonych na działalność przestępcza i w firmach o znacznych zasobach finansowych - główną przyczyną była cena sprzętu. Obecnie przy znacznym spadku cen sprzętu CCTV oraz wzrostu kosztów ochrony fizycznej, ekonomicznie uzasadnione staje się stosowanie systemów elektronicznych.

Ceny kamer spadają

Prosty system obserwacyjny można zamontować samodzielnie, a koszt systemu (4 kamery + monitor z przełącznikiem automatycznym + okablowanie) produkcji firmy “Tayama” wynosi ok.. 1200zł + 22% VAT.

Funkcjonalność i ekonomia w systemach monitorowania

Przy wyborze sprzętu należy zwrócić uwagę na aspekty ekonomiczne i na jego funkcjonalność. Zważając na bardzo szybki postęp w tej dziedzinie, optymalnym okresem funkcjonowania systemu wydaje się okres około 5 lat. Nie jest to bynajmniej zdeterminowane trwałością sprzętu, lecz szybkim rozwojem w tej dziedzinie techniki. Dla przykładu trwałość nowoczesnej kamery monitoringu wizyjnego określa się na ponad 10 lat.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że wcześniej trzeba będzie wymienić niektóre elementy. Trwałość magnetowidu przy ciągłym systemie zapisu wynosi ok. 2 lat, a monitora (przy ciągłym systemie obserwacji ok.3 lat).

Następnym krokiem powinno być określenie wymagań jakie stawiamy systemowi. Można tu określić kilka stopni funkcjonalności, które przykładowo mogą być zrealizowane przez podane niżej konfiguracje sprzętu.

Systemy monitorowania – przykłady

 1. System czterech kamer z elektroniczną migawką, o stałych obiektywach oraz monitorem z przełącznikiem automatycznym
  wady:
  • brak możliwości równoczesnego podglądu ze wszystkich kamer,
  • dla tego typu kamer, możliwość zniekształceń obrazu przy bardzo silnym oświetleniu,
  • słaba ostrość obrazu,
  • mała czułość przy słabym oświetleniu.

  zalety:

  • możliwość samodzielnego montażu

  cena:
  kamery. ok. 140 zł + VAT za sztukę, monitor + przełącznik ok. 650 zł + VAT.

 2. System czterech kamer j.w. +monitor z dzielnikiem obrazu
  wady:
  • j.w.

  zalety:

  • możliwość równoczesnego podglądu z 4 kamer.

  cena:
  kamery ok. 140 zł + VAT za sztukę, monitor z dzielnikiem obrazu 900 zł + VAT.

 3. System 4 kamer o podwyższonej rozdzielczości np. Tayama TC3102/03
  (3 kamery zewnętrzne w klimatyzowanych obudowach z obiektywami z auto irysem -elektroniczna przysłona, oraz jedna kamera wewnętrzna z obiektywem z przysłoną manualną), multiplekser 4 kanałowy duplex computronic TM 4MD (umożliwia podgląd jednocześnie z czterech kamer, możliwość nagrywania na jednym magnetowidzie 4 kamer oraz odtwarzania każdej kamery osobno), monitor Tayama 15.
  wady:
  • możliwość odczytu numerów rejestracyjnych tylko na małych stacjach paliw (2-4 dystrybutorów)

  zalety:

  • duża rozdzielczość (na małych stacjach paliwowych możliwość odczytu z taśmy numerów rejestracyjnych),
  • brak zniekształceń obrazu przy bardzo silnym oświetleniu oraz duża czułość przy słabym oświetleniu.

  cena:
  kamera TC3102/03a - 4x240 zł + VAT, ob. klimatyzowana TH503 - 3x150 zł + VAT, obiektyw AI - 3x320zł+VAT, obiektyw z przysłoną manualną - 1x180 zł + VAT, multiplekser TM4MD – 1600 zł + VAT. monitor TM1512 640 zł + VAT.

 4. System 9-16kamer - kamery j.w., multiplekser 9-kamerowy Computronic TM9MD, lub dla 16 kamer Vizard M1016, monitor Tayama 20
  wady:
  • koszt systemu

  zalety:

  • jw. lecz może być stosowany dla średnich (multiplekser 9K) i dużych (multiplekser 16K) stacji paliw.

  cena:
  kamery j.w. multiplekser 9KTM9MD – 4300 zł + VAT, ( w opcji dla 16 kamer Vizard M1016 – 4900 zł + VAT), monitor 1250 zł + VAT.

Powyżej wymienione systemy są systemami telewizji monochromatycznej, jeśli chcemy zastosować system telewizji kolorowej, musimy się liczyć z kosztami wyższymi o około 40% oraz zapewnić dobre oświetlenie obiektu.

Rejestracja

Przy systemach z rejestracją należy doliczyć koszt magnetowidu, jeśli istnieje możliwość wymiany taśmy na każdej zmianie(do 10h) można stosować popularne magnetowidy z funkcją l.p. Przy konieczności wymiany kasety raz dziennie musimy zakupić magnetowid poklatkowy 24h np. Mitsubishi , lub JVC cena ok. 2500 zł + VAT.

Nie wskazane jest stosowanie magnetowidów o zapisie dłuższym niż 24h, ponieważ przy dłuższym zapisie występuje dłuższa przerwa pomiędzy poszczególnymi klatkami (przy 16 kamerach i przy.24 h zapisu wynosi ona 3s, przy 72h - 9s zaś przy 240h -30s).

FACEBOOK